Samarbeten och monterytor:
Monica Kämpe
monica.kampe@gotlandsmedia.se
0733-75 84 74

Projektledare:
Jessica Aronsson
jessica.aronsson@gotlandsmedia.se
0738-75 66 99